Sol·licitud historial acadèmic batxillerat

Els alumnes que en l’avaluació de 3r de batxillerat hagen obtingut el títol de Batxillerat hauran de realitzar a través del correu de la Secretaria del Centre ( 46021630.secretaria@edu.gva.es) el següent tràmit:

Historial acadèmic batxillerat

Després de la finalització de l’etapa de batxillerat l’alumnat que ha aprovat i així ho desitja haurà de sol·licitar en la secretaria del centre l’expedició de l’Historial Acadèmic de Batxillerat, però per a això ha de pagar la corresponent taxa, la qual a continuació es detalla:

El termini establit per a realitzar aquest tràmit serà el següent:

 • Període Ordinari: des del 22 de maig de 2024 (No s’ha de fer abans)
 • Període Extraordinari: des del 19 de juny de 2024 (No s’ha de fer abans)

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • TAXA DE PAGAMENT DE L’HISTORIAL ACADÈMIC (veure a continuació el procediment pagament taxes Historial Acadèmic Batxillerat per Internet)
 • LLIBRE/CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA O MONOPARENTAL (SI ESCAU)
 • ACREDITACIÓ DE DISCAPACITAT (SI ESCAU)

PROCEDIMENT PAGAMENT TAXES TÍTOL DE BATXILLERAT PER INTERNET

 1. Accedir amb el navegador web a la pàgina:  https://ceice.gva.es/doc046/gen/val/tasas.asp?idf=ADMIN
 2. Seleccionar Tasa: Expedición Historial Académico Bachillerato y clicar “Continuar”.
 3. Seleccionar òrgan gestor: instituts de València.
 4. Seleccionar tipus de matrícula (Ordinària, Família Nombrosa/Monoparental General, Família Nombrosa/Monoparental Especial) i/o Bonificació per discapacitat acreditada igual o superior al 33%. En cas de seleccionar alguna de les circumstàncies anteriors, cal adjuntar documentació acreditativa en entregar la documentació a l’institut.
  L’aplicació mostrarà automàticament la quantitat a ingressar, segons els casos:
    Sense discapacitat Discapacitat acreditada igual o superior al 33% 
  Ordinària 4,28 € 2,14 €
  Família NombrosaGeneral/ Família Monoparental General 2,14 € 0 €
  Família NombrosaEspecial/ Familía Monoparental Especial 0 € 0 €

  Prémer “Continua”.

 5. S’obrirà un document PDF dins del navegador (sino és així caldrà configurar el navegador correctament). Omplir amb les dades personals (DNI, Nom, Cognoms, adreça, etc) i la data. En aquesta fase hem de comprovar que les dades introduïdes són correctes.
 6. Prem el botó “Aceptar” perquè genere la taxa. En prémer “Aceptar”, s’obrirà una nova finestra.
 7. Una vegada generada, en eixa nova finestra, hi ha dues opcions:
  • Clicar “Imprimir” perquè que es generen els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat), obrint-se una nova finestra per a imprimir, signar els fulls i anar a pagar al banc per finestreta o per caixer i presentar els fulls per a l’administració i per a l’interessat a la secretaria de l’institut.
  • Clicar “Imprimir” perquè es generen els fulls del model 046 (entitat col·laboradora, administració i interessat), tornar a la finestra anterior i punxar “Pagar” i seleccionar mètode de pagament (càrrec en compte o pagament per targeta). En aquest cas, ja no s’ha d’anar al banc i només cal adjuntar el justificant de pagament i la taxa per a l’administració a tota la documentació a enviar a l’institut.