Ensenyaments

Enseñanzas

            L’IES Núm. 1 de Xest ofereix tot un seguit de possibilitats quant a instal·lacions i professorat a l’alumnat integrat en els plans d’especialització esportiva. Els estudis que s’ofereixen en l’actualitat són els següents:

·         Primer cicle de l’ESO: Programes Especialització Esportiva.

·         Segon cicle de l’ESO: Programes d’Especialització Esportiva. 

·         Batxillerat: Programes d’Especialització Esportiva. Modalitats:

o    Batxillerat Humanístic.

o    Batxillerat Científic-Tecnològic.

         L’IES Núm. 1 de Xest forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües de la Conselleria d’Educació. Des del curs 2009-2010 el centre està desenrotllant un Programa Plurilingüe el principal objectiu del qual és potenciar els coneixements dels alumnes i intensificar l’ús del valencià, castellà, francés i anglés en les nostres aules. El programa plurilingue s’oferta, actualment, per als cursos de l’ESO.