Història i entorn

Entorno Geográfico y Social

                      El IES Nº 1 està situat al Complex Educatiu de Xest, en un recinte de més de 1,5 Km2, en plena natura, a 4 kilòmetres de la població de Xest, en la Comarca de la Foia de Bunyol, i a 22 km. de València.

            El Complex compta amb un conjunt d’edificis protegit, de gran valor històric i cultural. El seu disseny i composició s’estudia a les facultats d’arquitectura com a exemple de les universitats laborals que s’edificaren en tota Espanya a la dècada dels 70. Especialment rellevant és l’edifici del Paranimf, un amfiteatre amb capacitat per a 5000 persones on sovint es representen obres teatrals i espectacles musicals.

            Té un entorn únic (tots els edificis estan envoltats de zones verds i jardins) i un ambient molt propici per a l’estudi i el desenvolupament de tot tipus d’activitats educatives i esportives.

 

 

Historia del centro

 

            L’actual Complex Educatiu de Xest procedeix de l’antic Centre d’Orientació d’Universitats Laborals (C.O.U.L) que, va iniciar la seua activitat en el curs 1969 70-tutelat pel Ministeri de Treball i depenent de la Direcció General de Servicis Socials fins a 1977. L’any següent el C.O.U.L. es converteix en Centre d’Ensenyances integrades dependent del Ministeri d’Educació. El Complex Educatiu es crea mitjançant el Decret 205/1985, de 23 de desembre del Consell de la Generalitat Valenciana.

            L’IES NÚM. 1 procedeix de la fusió ,en el curs 1996-1997, dels antics quatre instituts de Batxillerat ("A", "Garbí", "C" i "Valentín Correcher’) que junt amb l’institut Politècnic formaven part de l’oferta docent de nivell no universitari del Complex.

            És hereu d’una rica i variada experiència pedagògica de moltes dècades i de la permanent innovació educativa resultat de successives generacions de professors i professores. En les seues aules, i en diferents períodes, s’han format més de 50.000 alumnes i alumnes de la Comunitat i de tota Espanya. És, d’altra banda, un centre que gaudeix d’un notable reconeixement social que s’ha concretat des de sempre en l’elevat nombre de sol·licituds de nou ingrés. 

            Fins al curs 2009-2010 el centre ha tingut alumnes adscrits procedents de distintes comarques de la Comunitat Valenciana, sent, a partir del curs 2011-2012, un centre que només rep alumnat procedent dels Plans d’Especialització Esportiva. Aquests alumnes procedeixen pràcticament de totes les comarques de la Comunitat Valenciana i resideixen en el Centre Residencial del Complex en règim d’interns, de dilluns a divendres.  Segueixen un programa d’estudis adaptat a les seues necessitats i coordinat en horaris amb els entrenaments de les diferents federacions esportives del Complex. La programació de les activitats i classes està també condicionada per les nombroses activitats esportives i competicions a què aquests estudiants han d’assistir. El Centre reuneix les condicions idònies para a atendre les seues necessitats educatives, ja que el Complex en què està ubicat compta amb una Residència, menjadors i instal·lacions per a la pràctica dels seus respectius esports.

             Des del curs 2013-2014 es desenvolupen també els ensenyaments del Batxillerat d’Excel·lència, un programa per a alumnat excel · lent i / o d’altes capacitats que suposa un enriquiment del currículum des de les diverses matèries ia través dels tallers vespertins.