Empreses Col·laboradores

El centre educatiu té signats convenis de col·laboració amb diferents empreses, centrant l’atenció en aquelles que són de la nostra comarca. El tipus d’empreses col·laboradores són des de grans multinacionals fins a PYMES, les quals desenvolupen la seua activitat bé al sector de la informàtica i comunicacions, o altres sectors però amb importants departaments d’informàtica propis.

Algunes d’aquestes empreses són:

Ajuntament Pego
http://www.pego.org
coopego
http://www.coopego.com
http://www.insorcom.com/
http://www.insorcom.com/
http://www.mediasoftinformatica.com/
http://www.mediasoftinformatica.com/
http://www.infoliva.com/
http://www.infoliva.com/
http://upiondara.es/
http://upiondara.es/
http://www.fernandomoll.com/
http://www.fernandomoll.com/
http://www.denimatic.es/
http://www.denimatic.es/
http://www.sunsioneta.es/
http://www.sunsioneta.es/
http://www.informaticareig.com/
Talleres Berenguer Escriva
http://www.talleresberenguer.es/
Fotògraf Foto Video Lucas
https://www.facebook.com/vicente.lucasmestre
https://www.facebook.com/Clinica-Veterinaria-Ambra-176521292473843/