Objectius 2014

Per al període 2014-2016 el centre ha decidit presentar una sol.licitut de subvenció al Programa ERASMUS+ en l’acció KA1 per al projecte «APRENDER A ENSEÑAR EUROPA», amb la finalitat de contribuir a la formació dels nostres docents en la competència lingüística en llengües estrangeres, en noves tecnologies de la informació i de la comunicació i en l’ampliació del seu coneixement sobre metodologies didàctiques i pràctica educativa en altres centres docents europeus.

Les mobilitats a desenrotllar són:

  1. d’observació: en Anglaterra i França.
  2. de formació amb cursos estructurats: en Irlanda i Gran Bretanya.

L’objectiu del projecte és millorar el coneixement d’almenys un idioma europeu i, a més a més, adquirir experiència per a la pràctica docent mitjançant la interacció amb altres formes de treballar i d’organitzar-se de professionals de l’educació d’altres països europeus.

Voldríem establir vincles permanents amb els socis europeus amb l’objectiu de facilitar les mobilitats dels nostres estudiants i dels nostres docents de manera continuada. 

El nostre objectiu primordial és enfortir quantitativament i qualitativament les línies plurilingües del centre, de manera que la nostra oferta educativa, diversa i integral, siga una referència a la ciutat de València.

Una vegada finalitzat aquest projecte i ja amb tota la nostra energia posada en el desenvolupament d’un nou projecte de cooperació europea, podem concloure les següents informacions: 

Onze han sigut les mobilitats realitzades en el període 2014-2016: 6 jobshadowing i 5 cursos estructurats.

Els participants han sigut:

-Participants en el programa plurilingüe: tres docents de Tecnologia , Pepa Sánchez,  Filosofia, Yolanda Pérez Cosí,  (França), d’Educació Física, Rosa Real Soriano,  (Gran Bretanya) en activitat de jobshadowing.Dos d’Educació en ciutadania , Virginia Pla Armengot, i de Física i Química, Elisa Ballester,  en curs estructurat sobre metodologia CLIL a Irlanda i Gran Bretanya.

-Professors de llengües que van sol·licitar actualització en la competència lingüística i metodològica, una professora d’anglès , Amparo Orts (curs estructurat a Gran Bretanya) i professora responsable del pla de foment de la lectura, Pilar García Vidal (jpbshadowing a França).

-Professorat motivat per a impartir les seues classes en anglès, en formació per a aconseguir el nivell B2/C1 ( curs estructurat a Irlanda), Tomás Romero i Mª Jesús Rabadan.-Membres de l’equip directiu que desitgen intercanviar experiències de gestió de qualitat en centres europeus. (dos responsables en jobshadowing a França), Mar Lorente, Amparo Martínez, Yolanda Pérez. En les activitats de jobshadowing hi ha hagut un interessant intercanvi d’impressions sobre les diferents característiques de la docència de les matèries i/o de la gestió de centres en un i un altre centre i s’han creat vincles per a futurs projectes de treball entre el nostre alumnes.

Un major nombre de docents s’ha mostrat favorable a participar en el  programa plurilingüe . El nombre d’alumnes que es beneficia d’aquest programa ha augmentat de 2 a 6 grups.S’ha incrementat el nombre de docents que ha participat en les accions formatives de centre dins del seu Pla Anual de Formació per a millorar la competència comunicativa en llengües estrangeres .Els participants que van seguir cursos estructurats han superat amb èxit proves individuals (EOI, Cefire, Universitat de València, Institut Français).Sens dubte, el nostre objectiu de desenvolupar una cultura plurilingüe entre docents, alumnat i famílies s’ha beneficiat amb aquestes mobilitats que fan visible la realitat i la necessitat de comunicació entre els ciutadans d’Europa.Gràcies a aquest projecte, hem pogut establir aliances amb centres europeus per al desenvolupament de futures acciones KA1 i KA2 del programa ERASMUS+ .

El coneixement in situ dels possibles centres associats millora les possibilitats d’èxit del projecte. Docents dels centres visitats han elaborat ja projectes KA1 per a visitar el nostre centre i participar en  jornades d’intercanvi d’experiències europees. En la nova edició del programa Erasmus+ 2016 el nostre centre participa amb un projecte que aprofundeix l’anterior i s’àmplia amb nous objectius metodològics i organitzatius. L’objectiu final dels nostres projectes és, a mig termini, el desenvolupament de la dimensió europea de l’educació i de la ciutadania.