Programes

PROGRAMES LINGÜÍSTICS:

  • PEPLI Programa d’Ensenyament Plurilingüe i Intercultural/ PEPLI + enriquit (Anglés i Francés)
ALTRES PROGRAMES, PROJECTES I PLANS
  • Programa DACE: Variada oferta d’activitats complementàries i extraescolars en i fora del centre.
  • Pla de contingència i continuïtat
  • Pla de sostenibilitat