Batxillerat

La configuració de les assignatures en Batxillerat varia en funció de la modalitat escollida. Les següents graelles arrepleguen les assignatures ofertades per al Batxillerat de Ciències i per al Batxillerat d’ Humanitats i de Ciències Socials:
*Assignatures en valencià // Assignatures en valencià + anglés

Primer de Batxillerat

LOMLOE (2022-23)

ASSIGNATURES COMUNES: 
Modalitat HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS:Modalitat CIÈNCIES i TECNOLOGIA:Modalitat GENERAL:
Anglés (3h) · Castellà (3h) · Educació Física (3h) · Filosofia (3h) · Valencià (3h) Anglés (3h) · Castellà (3h) · Educació Física (3h) · Filosofia (3h) · Valencià (3h) Anglés (3h) · Castellà (3h) · Educació Física (3h) · Filosofia (3h) · Valencià (3h)
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT:
Modalitat HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (4h):  (Tria 1) Modalitat CIÈNCIES i TECNOLOGIA (4h): Modalitat GENERAL (4h):
Llatí I o Matemàtiques CC.SS. IMatemàtiques IMatemàtiques generals
ASSIGNATURES D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h):  (Tria 2)
Grec I · Economia  · Història del Món Contemporani · Literatura Universal · Matèria obligatòria d’aquesta modalitat no cursada (Llatí o Matemàtiques CC.SS I)Biologia, Geologia i CC.AA · Dibuix Tècnic I · Física i Química · Tecnologia i Enginyeria IEconomia, emprenedoria i activitat empresarial · Matèries d’altres modalitats oferides al centre
ASSIGNATURES OPTATIVES (4h):  (Tria 1)
Biologia Humana i Salut · Comunicació Audiovisual · Cultura Jurídica i Democràtica · Descobrint les nostres arrels clàssiques · Geografia i Història valencianes · Gestió de Projectes d’Emprenedoria · Imatge i So · Psicologia · Producció Musical · Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics · Projecte d’investigació · Segona Llengua Estrangera I · Una assig. de la mateixa o d’altra modalitat
ALTRES: (opcional)
Religió (1h)

Segon de Batxillerat

LOMLOE (2023-24)

ASSIGNATURES COMUNES: 
Modalitat HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (3h):Modalitat CIÈNCIES i TECNOLOGIA (3h):
Anglés II · Castellà II · Història de la Filosofia · Valencià II · Història d’EspanyaAnglés II · Castellà II · Història de la Filosofia · Valencià II · Història d’Espanya
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES DE MODALITAT:
Modalitat HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (4h):  (Tria 1)Modalitat CIÈNCIES i TECNOLOGIA (4h):
Llatí II o Matemàtiques CC.SS. IIMatemàtiques II o Matemàtiques CC.SS. II
ASSIGNATURES D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h):  (Tria 2)
Geografia · Grec II · Història de l’Art · Empresa i disseny de models de negoci · Matèria obligatòria d’aquesta modalitat no cursada (Llatí II o Matemàtiques CC.SS II)Biologia · Dibuix Tècnic II · Física · Química · Geologia i Ciències ambientals · Tecnologia i Enginyeria II
ASSIGNATURES OPTATIVES (4h):  (Tria 1)
Francés II · Psicologia · Imatge i So ·
Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament
Personal · Comunicació Audiovisual · Cultura Jurídica i Democràtica Descobrint les nostres arrels clàssiques · Geografia i Història valencianes · Gestió de Projectes d’Emprenedoria · Imatge i So · Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics · Projecte d’investigació · Una assig. de la mateixa o d’altra modalitat
Francés II · Psicologia · Imatge i So ·
Activitat Física per a la Salut i el Desenvolupament
Personal · Comunicació Audiovisual · Cultura Jurídica i Democràtica Descobrint les nostres arrels clàssiques · Geografia i Història valencianes · Gestió de Projectes d’Emprenedoria · Imatge i So · Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics · Projecte d’investigació · El treball experimental en Física i Química · Una assig. de la mateixa o d’altra modalitat
ALTRES: (opcional)
Religió (1h)