Batxillerat

La configuració de les assignatures en Batxillerat varia en funció de la modalitat escollida. Les següents graelles arrepleguen les assignatures ofertades per al Batxillerat de Ciències i per al Batxillerat d’ Humanitats i de Ciències Socials:
*Assignatures en valencià // Assignatures en valencià + anglés

Primer de Batxillerat

ASSIGNATURES COMUNES: 
Anglés (3h) · Castellà (3h) · Educació Física (3h) · Filosofia (3h) · Valencià (3h)
ASSIGNATURES DE MODALITAT:
Modalitat HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (4h):  (Tria 1)Modalitat CIÈNCIES i TECNOLOGIA (4h):  (Tria 1)
Llatí I o Matemàtiques CC.SS. IMatemàtiques I
ASSIGNATURES D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h):  (Tria 2)
Grec I · Economia  · Història del Món Contemporani · Literatura Universal · Matèria obligatòria d’aquesta modalitat no cursada (Llatí o Matemàtiques CC.SS I)Biologia, Geologia i CC.AA · Dibuix Tècnic I · Física i Química · Tecnologia i Enginyeria I
ASSIGNATURES OPTATIVES (4h):  (Tria 1)
Biologia Humana i Salut · Comunicació Audiovisual · Cultura Jurídica i Democràtica · Descobrint les nostres arrels clàssiques · Geografia i Història valencianes · Gestió de Projectes d’Emprenedoria · Imatge i So · Psicologia · Producció Musical · Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics · Projecte d’investigació · Segona Llengua Estrangera I · Una assig. de la mateixa o d’altra modalitat
ALTRES: (opcional)
Religió (1h)

Segon de Batxillerat

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (3h):
Anglés II · Castellà II · Història de la Filosofia · Valencià II · Història d’Espanya
ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS (4h):
Modalitat HUMANITATSModalitat CIÈNCIES SOCIALSModalitat CIÈNCIES
Llatí IIMatemàtiques CC.SS. IIMatemàtiques II
ASSIGNATURES TRONCALS D’OPCIÓ DE MODALITAT (4h): (Tria 2)
Geografia Grec II Història de l’ArtGeografia Economia de l’Empresa Grec II Història de l’ArtBiologia Dibuix Tècnic Física Química
ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (3h): (Tria 2)
Ciències de la Terra · Dibuix Artístic II · Francés II · Psicologia Fonaments de l’administració i la gestió Història de la Música i la dansa · Tecnologia Industrial II · Tecnologia de la Informació II Imatge i Só · Religió · Educació Física (opcional, 2h fora d’horari)