Benvinguda

L’IES SERPIS és un centre d’ensenyament públic depenent de la Generalitat Valenciana que va iniciar la seua tasca docent l’any 2003. Impartim ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Formació Professional.

Volem que el nostre centre siga un referent educatiu per la qualitat del seu ensenyament i per la formació en valors que transmet.

Apostem per la qualitat i la millora contínua, oferint programes d’estudis i metodologies que desenvolupen el gust per l’aprenentatge, la continuïtat en els estudis i la minorització de l’abandonament precoç. Vetllem per  un ensenyament individualitzat dins de la diversitat, amb una atenció particular al desenvolupament personal i aptitudinal.

Fomentem l’ús de les eines TIC per tal d’afavorir l’autonomia i els ritmes diferents d’aprenentatge i  el plurilingüisme (amb matèries impartides en francés i en anglés) al mateix temps que potenciem  que el nostre alumnat tinga un domini efectiu de les dues llengües oficials.

Som un centre actiu en la realització de projectes educatius  dins del programa europeu ERASMUS+ en tots els nivells educatius, en ESO, Batxillerat i en Formació Professional: un nombre creixent d’alumnes fan pràctiques formatives en països de la Unió Europea. També organitzem intercanvis escolars amb centres escolars de França, Finlàndia, Romania, Itàlia, Suïssa, República Txeca.

Volem fer de la innovació una senya d’identitat del nostre centre: projectes interdisciplinaris, grups de treball cooperatiu, estratègies per al foment de la lectura, dinamització de la biblioteca escolar i formació contínua del professorat

Aquest és el centre que vol acollir-vos.

Benvinguts i benvingudes,

Mar Lorente Floría

Directora de l’IES Serpis