Llibres de text

LLIBRES DE TEXT CURS 2023-24

Llibres de text oficials de l’etapa de Secundària, Batxillerat i de la Formació Professional Bàsica.

Serà beneficiari del Programa tot l’alumnat de l’etapa de Secundària, de Batxillerat i de Formació Professional Bàsica que ho sol·licite.