Formació

SEMINARIS CURS 2022-23
1Recursos i activitats per a fomentar la lectura i dinamització de la biblioteca
2Desenvolupament d’una escola inclusiva i igualitària
3Treball per projectes, projecte interdisciplinar de centre i educació a través de l’esport i la salut
4Metodologies i recursos digitals, ús d’eines corporatives
5Actualització curricular, didàctica i metodològica. Programació d’aula
SEMINARIS CURS 2021-22
1Impuls de la lectura
2Enfocament interdisciplinari i transversal del Curriculum
3Millora de la competència digital del professorat
4Aprenentatge per projectes: Intercanvi d’experiències tecnològiques
5Mediació educativa
6PEL (Portfolio Europeu de les llengües) iMou-te
7Tractament dels ODS al curriculum de 3r ESO en l’assignatura de Geografia i Història i la creació d’un banc de recursos.
8Tractament de la salut i l’alimentació des d’un punt de vista transversal.
9Projecte d’estalvi i eficiència energètica del IES Serpis, impartir per l’educadora ambiental de l’oficina de l’energia de l’ajuntament de València.
10Treball per àmbits
SEMINARIS CURS 2020-21
1Recursos TIC i la seua aplicació didàctica
2Biblioteca Serpis: punt de lectura
3Els àmbits: el tres en u de la docència. Un projecte interdisciplinar
4Aprenentatge per projectes: robòtica amb arduino a l’aula de tecnologia
SEMINARIS CURS 2019-20
1Lectures interdisciplinàries per a fomentar la lectura
2Millorar les competències professionals docents: competències clau, noves metodologies i avaluació
3Disseny e impresió 3d en els projectes de tecnologia
4Grup de treball: Projecte interdiciplinari sobre els problemes mediambientals i sostenibilitat
5CAL. Aprenentatge de llengües