CONVALIDA

PROCÉS:

  • descarrega, ompli, signa manual o digitalment el pdf editable “SOL_CONVALIDA”, la sol·licitud de convalidació.
  • obri el formulari corresponent al teu curs
  • indica el teu DNI
  • indica detalladament els mòduls que vols convalidar
  • puja el document signat “SOL_CONVALIDA” i la resta de documents que justifiquen la convalidació (els indicats en la teua sol.licitud de convalidació)

NOTA: en cas de dubte es requerirà la presentació en Secretaria de la documentació original.

NOTA: presenta també en Consergeria còpia i original del requisit acadèmic per a deixar-ho en el teu expedient

IMPORTANT: Data de finalització del procés de convalidació per a:

  • grups presencials: 11 d’octubre.
  • grups semi-presencials: 18 d’octubre.

LLISTA FORMULARIS

PRESENCIALSEMI
GA
AFAF SEMI
SMRSMR SEMI
ASIRASIR SEMI
DAMDAM SEMI
DAWDAW SEMI
ASOCT
EI
IS