Projectes

 

  • PROJECTE: El poder de les fruites i verdures 2020-21

Projecte realitzar per a tot l’alumnat de 3r de la ESO al llarg del curs 2020-2021. L’objectiu del projecte ha sigut la visualització i el treball de recerca que cada alumne ha realitzat d’una fruita i/o verdura de temporada com a component important en la seua dieta, en la seua alimentació i en els seu dia a dia. L’alimentació i la Salut són continguts curriculars tractat a 3r de la ESO en l’assignatura de Biologia i Geologia i el projecte ha incrementat l’interés per conèixer i descobrir fruites i verdures que es deurien de menjar en la seua temporada per pròpies propietats que presenten

La proposta de treball comença en l’estació d’Hivern, passa per la primavera, estiu i tardor, sense oblidar-se de les fruites i verdures que podem tindre tot l’any. Cada grup dels alumnes de 3r i cada alumne de grup elabora una fitxa model d’una fruita o verdura i el seu codi QR. El procediment de treball es posa en marxa de la de la següent manera:

-Hivern: Fitxes i codi QR amb els alumnes de 3rC de Remei.

-Primavera: Fitxes i codi QR amb part dels alumnes de 3rC i 3rD de Amparo.

-Estiu: Fitxes i codi QR amb alumnes de 3rB de Asun.

-Tardor. Fitxes i codi QR amb alumnes de 3rA i part d’alumnes de 3r D de Asun

-Tot l’any: Fitxes i codi QR amb alumnes de PMAR de Pilar San Martín.

El resultat i producte del projecte és l’exposició d’un mural de les fruites i verdures de temporada amb amb els codis QR i lligats a les seves fitxes de treball corresponent. El mural expositiu compren 2mx2m i esta penjat al hall prop del Departament de Biologia i Geologia

Actualment, el projecte està siguent aprofitat per alumnes d’altres nivells per a la realització de tallers relacionats en l’alimentació saludable. El projecte és l’inici de múltiples activitats que es duran a terme en un futur pròxim.

Remei Ibáñez

 


  • PROJECTE Centres Educatius cap a la Transició energètica 2020-21

Projecte didàctic d’estalvi i eficiència energètica que s’ha posat en marxa durant el curs 2020-21 en els alumnes de 4tESO en les assignatures de Tecnologia i Biologia-Geologia. És un projecte interdisciplinari entre els dos departaments i que té com a objectiu fer un diagnòstic energètic del centre, en quant al seu estat de les instal·lacions i l’ús de les mateixes en la comunitat educativa.

La proposta de treball és per una banda, la creació “d’equips energètics” formats per grups d’alumnes que amb aparells de mesura registren la despesa energètica de diferents aparells electrònics de l’institut com són els ordinadors, els altaveus, els projectors i els monitors. I per altra banda, les mesures es fan per zones de l’institut i la distribució de l’alumnat és la següent:

-Els aparells electrònics de la planta baixa de la part nord i de la part sud els mesuren els equips energètics de 4t ESO D de Remei en les hores de Biologia.

-Els aparells electrònics de la primera i segona planta de la part nord els mesuren els alumnes de 4t ESO B d’ Amparo en les hores de Biologia.

-Els aparells del 1r pis i 2n pis els mesuren els alumnes de 4t ESO i 4PR de MªJesús i Pepa en les hores de Tecnología.

Una vegada, realitzades les mesures de tots els equips energètics que integren el projecte es sumen totes les dades i s’extreu el global. A continuació s’analitzen els resultats i es busquen idees i/o reptes per a minimitzar i estalviar el consum energètic, tant a nivell de la disminució d’emissions de CO2 com de l’estalvi econòmic que pot representar per al centre.

Com a resultat i producte de la proposta de treball tindrà lloc la realització d’un vídeo de sensibilització i la visualització dels resultats obtesos en cartells creats per plataforma CANVAS. A més una part de l’alumnat informara i transmetra els resultats obtesos respecte a les emissions de CO2 i estalvi econòmic a la resta del centre.

Departament de Biologia-Geologia / Departament de Tecnologia


 

  • PROJECTE Mèdia Serpis 2020-21

Mitjà de comunicació periodístic de l’IES Serpis. Presentem un periòdic digital multimèdia que incorpora també SerpisTV on es publicaran les notícies, entrevistes, reportatges i altres productes finals elaborats per l’alumnat dels àmbits de 1r d’ESO.

Mèdia Serpis consta de seccions diverses al voltant dels temes d’interés treballats durant el curs: Serpis TV amb un canal de cuina saludable, Medi ambient, Lectures, Cultura, Entrevistes, Curiositats. L’objectiu és difondre els projectes i activitas realitzades que integren les tres llengües curriculars -valencià, castellà i anglés- i els continguts de Geografia i Història i de l’Àmbit Científic.

Enllaç: Mèdia Serpis

Pilar García

 

  • PROJECTE  Young Innovators Labs 2019-20

Young Innovator Lab és un Projecte Europeu coordinat per la Universitat de València, el Jardí botànic i 5 Instituts d’Educació Secundària Obligatòria  de València i voltants escollits per a posar en marxa aquest projecte pioner.

L’objectiu general del projecte es abordar problemes socioambientals i, en particular, el canvi climàtic, valorant la seua gravetat actual i en el futur si no es prenen mesures, posant accent no sols en les conseqüències mediambientals sinó també en les aplicacions socials.

Els alumnes de 4t d’ ESO B, C i D de l’especialitat de Biologia i Geologia de l’IES Serpis, un total de 48 alumnes, formarà i serà part integrant del projecte durant el curs 2019-2020. Els altres centre implicats són: IES Sorolla, IES Tierno Galván de Montcada, IES Vall de Segó i IES Benlliure.

Yong Innovator Lab ofereix la oportunitat de treballar aspectes concrets que ajuden a l’alumnat a entendre l’amenaça que suposa la crisi climàtica, objectivant la gravetat per connectar qüestions de sostenibilitat amb aspectes essencials de la nostra vida. Es treballarà des d’una perspectiva «glocal», abordant qüestions des d’una perspectiva local, però sense perdre de vista el context holístic de la sostenibilitat.

A traves de diferents sessions de treballs pretenem contribuir a una educació per a la Sostenibilitat que permeta debatre i implicar-se en la transició cap a societats més justes, tenint en compte que comportarà canvis imprescindibles en els nostres estils de vida i de la humanitat en el seu conjunt. A les sessions se fomenta l’anàlisi crític, la reflexió personal, el debat col·lectiu que contribuirà a l’adquisició de competències de Sostenibilitat. Es concreten continguts de la realitat més propera de l’alumnat, reflexionant en la seua decisió en la pressa de decisions, des de les més properes, relatives a l’estil de vida que adoptem en els nostre espai domèstic, barri, fins les més llunyanes com integrants d’una societat amb dret a demandar i implicar-se en implementar solucions globals.

A part de les sessions que hem treballat a classe, el dia 29 de novembre al jardí de Botànic de València es celebra el  “ Young Climathon” que és una concentració dels 5 instituts de València, coordinadors del projecte i intervenció de les institucions col·laboradores. A continuació es presentaran els instituts de Secundària, es realitzaran treballs per grups i posteriorment hi haurà una posada en comú amb l’elaboració d’unes conclusions. Seguirem informant del projecte, així com de la jornada del “Young Climathon” a la web del centre.

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA- UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-JARDÍ  BOTÀNIC


 

  • Projecte FORMES DE LLEGIR 2019-2022

Formes de Llegir és un projecte que té com a eix vertebrador la lectura i l’escriptura amb un tractament innovador que incorpora aquestes pràctiques des de les diferents àrees d’aprenentatge per a tots els nivells de l’ESO.

Proposem millorar la competència lingüística de l’alumnat amb la lectura de textos en castellà, valencià, anglés i francés, i la introducció d’eines digitals. Pretenem que l’alumnat redescobrisca aquestes pràctiques per a convertir-les en font de plaer sense la pressió de l’avaluació, tot fomentant el sentit crític i potencia

nt la lectura en veu alta i en silenci de textos amb diferents tipologies textuals.

El professorat dirigeix la lectura, facilita la interacció, assessora en la producció escrita, modera el debat i proporciona estratègies per a la interpretació. Es planifiquen sessions de 10 minuts de lectura al començament de la jornada escolar, des de les 8:00 fins a les 12:20, durant 4 dies a la setmana, reforçades amb una sessió d’escriptura setmanal de 55 minuts.

S’ha elaborat una antologia de textos en format de llibre per als tres primers cursos de Secundària a partir d’una selecció realitzada pel professorat dels diferents departament didàctics en les quatre llengües curriculars. Per a 4t ESO es proposa una selecció de lectures del fons de què disposa la biblioteca del centre. En el curs 2020-21 s’ha elaborat una antologia de textos exclusivament d’escriptores per al nivell de 4t ESO.

 


 

  • PROJECTE  L’aire que respirem 2019-20

– Objectiu: informar i sensibilitzar  la comunitat educativa de la problemàtica de la contaminació de l’aire a les ciutats i de les conseqüències sobre la nostra salut. Buscar possibles solucions entre tots.
– Departaments implicats: departament de Tecnologia (María Jesús Rabadán), departament de Biologia (Remei Ibañez) i departament de Física i Química (Cristina Furió i Elisa Ballester)
– Cada departament està treballant amb un grup diferent d’alumnes. Remei i María Jesús amb alumnes de 1r Batxillerat de l’assignatura de Biologia, Cristina amb alumnes de 1r de Batxillerat (Cultura científica) i Elisa Ballester amb els grups plurilingües de 3r d’ESO (Física i Química)

– Disposem d’un aparell que mesura els continguts en materials partículats de 2,5 i 10 micrograms, que són un clar indicador de la qualitat de l’aire. A més a més, tenim al hall del centre una bombeta que rep la informació d’aquest aparell amb una freqüència de 5 minuts i assenyala amb un codi de colors la qualitat de l’aire.

– La proposta de treball és setmanalment analitzar  l’evolució dels contaminants anteriors (PM2,5 i PM10) i penjar al mural del hall els resultats obtinguts. A més a més, María Jesús, està fent un estudi de com funciona l’aparell de mesura, Remei de les conseqüèncias en la salut, Cristina dels principals contaminants i Elisa l’enquesta. Tots estos treballs s’estan fent amb els alumnes respectius.       

Elisa Ballester