Tutoria Entre Iguals

PIGMALIÓ a l’IES SERPIS


La Tutoria entre Iguals (TEI) és un programa que intenta facilitar la transició de l’alumnat de Primària a Secundària, integrar l’alumnat nouvingut i contribuir al desenvolupament de l’èxit acadèmic i personal de tot l’alumnat, servint alhora com a estratègia de prevenció de l’assetjament escolar i, en conseqüència, com un programa que millora la convivència al centre.

El Projecte Pigmalió és una experiència de tutoria entre iguals que consisteix a empoderar els estudiants, a escoltar-los, a donar-los veu i poder. Es posa el focus als alumnes generosos i valents. Xics i xiques capaços de regalar el temps. De responsabilitzar-se del benestar d’un alumne més jove.

El projecte Pigmalió es basa en l’acompanyament, la tutorització i el suport que un alumne gran (Pigmalió major) dóna a un altre més jove (Pigmalió menor) amb el suport dels docents (Professorat Pigmalió).

És un programa de tutorització entre iguals, els quals estan avalats per més de 30 anys de recerca educativa que mostra els beneficis per als xicotets i, per als més majors. La UNESCO els proposa com a pràctica educativa d’èxit.

Un dels aspectes de l’èxit d’aquest programa és la voluntarietat. Tant el Pigmalió major (alumne tutor) com el Pigmalió menor (alumne tutoritzat) i el professorat Pigmalió són voluntaris, i es comprometen a reunir-se dimarts a l’hora de pati per conversar i jugar.

Equip TEI de l’IES Serpis visita l’equip TEI de l’IES Joanot Martorell.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:

• Millorar la convivència i el clima del centre, desenvolupant la intel·ligència emocional i promovent aprenentatges.

• Facilitar la integració a l’institut dels nous alumnes.

• Desenvolupar les competències social i personal, i aprendre a aprendre, i, la ciutadana.

• Prevenir l’assetjament escolar.

• Implicar els estudiants en la creació d’un clima de benestar en què tots puguin aprendre i créixer com a persones

COM FUNCIONA?

• Durant aquest curs s’implementarà un programa pilot de Tutories entre Iguals, on durant un pati a la setmana cada alumne/a tutoritzat comptarà amb el suport d’un tutor acompanyant amb el qual es reunirà al lloc que s’indiqui.

• Els tutors/es exerceixen de guia i acompanyament a l’alumnat, i treballen el comportament positiu.

• Activitats: TUTORIES INDIVIDUALS ALUMNES/ES I TUTOR/A (parlar de com ha anat la setmana, acadèmicament i personalment, algú el molesta, no estudia,…),
INTERVENCIÓ GRUPAL (preparar dies especials com el 3 de desembre, 8 de març ,…),
ACTIVITATS LÚDIC-CULTURALS D’OCI I TEMPS LLIURE (visita a un centre amb TEI, berenar en un parc, veure una pel·lícula de cinema, fer una ruta per la llera del riu, horta d’Alboraia, …)

PERFILS DELS TUTORANDS I DELS TUTORS PIGMALION

Quin perfil té l’alumnat tutoritzat?: Alumnat de 1r i 2n d’ESO (Excepcionalment hi podrà participar alumnat de 3r o 4t d’ESO) que manifesta desitjos d’estudiar però que requereix ajuda (necessitat de suport d’alumnat major, alumnat en situació d’aïllament, manca de relacions socials o habilitats socials, alumnat nou).

Quin perfil té l’alumnat mentor-tutor?: Alumnat que siga bon estudiant, siga proposat pel/per la tutor/a, que siga responsable, que tinga ganes d’ajudar els altres i que curse 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.

PROFESSORAT IMPLICAT:

PABLO DE LA CRUZ MARTÍNEZ: Cap d’Estudis

CHELO TALAVERA: Coordinadora de Convivència i Igualtat

ISABEL GÓMEZ: Cap del Departament d’Orientació

LOLI TOMÁS BRAVO: Orientadora Educativa

ISABEL PEDRAZA ATIENZA: Orientadora Educativa