Anem de congrés,“Malalties de transmissió sexual”

Un congrés es una reunió o agrupació de persones que té la finalitat de conèixer, transmetre i debatre respecte a un tema d’interès. L’activitat “Anem de Congrés” ha estat a càrrec dels alumnes de 1r de Batxillerat de l’assignatura de Biologia Humana i Salut i dels alumnes de 1r ESO C. Els dos cursos han estudiat i treballat a classe, amb graus d’aprofundiment diferent, les malalties de transmissió sexual o més conegudes com MTS.

La dinàmica de treball ha sigut la següent: a 1r de Batxillerat s’han creat grups de treball cooperatius on cadascun ha dissenyat una infografia que incloïa una breu descripció de la malaltia, l’agent infecciós que l’origina, la transmissió, els símptomes, la prevenció i tractament i el seu diagnòstic. Per completar la informació cada grup també ha elaborat un tríptic d’un mètode anticonceptiu. Han sigut un total de 8 malalties d’estudi i 8 mètodes anticonceptius.

Les infografies i els tríptics s’han exposats al mateix congrés que ha tingut lloc al passadís de l’institut. Els alumnes de 1r ESO C han acudit a tots els estands i els alumnes de batxillerat els han explicat la informació de les infografies i dels tríptics. Al mateix temps els alumnes de 1r ESO han fet preguntes molt interessants que s’han pogut resoldre han amb un molta coherència.

Text: prof. Remei Ibáñez