ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’estructura en dos cicles, el primer d’ells de tres cursos, i el segon en un únic curs. L’organització de cada curs és com apareix a continuació:
*Assignatures en Valencià.
*Assignatures en Valencià + Anglés

1r de l’ESO:

LOMLOE (2022-23)*Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Tecnologia i Digitalització/Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h) · Tecnologia i Digitalització (2h) · Matemàtiques (4h) . Música (2h)

Biologia i Geologia (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h)

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

Francés · Taller de relacions digitals responsables · Laboratori de Creació Audiovisual · Laboratori d’Arts Escéniques

· Tallers de reforç . Tallers d’aprofundiment · Projecte interdisciplinar

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h):

Religió

2n de l’ESO:

LOMLOE (2023-24)*Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés): Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h) · Matemàtiques (4h) · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h)

Física i Química (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h)

Música (2h)

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

· Francés · Programació, intel.ligència artificial i robòtica I ·

Tallers d’aprofundiment · Tallers de reforç ·

ASSIGNATURA ESPECÍFICA OPCIONAL (1h):

Religió

3r de l’ESO:

LOMLOE (2022-23) *Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés): Ed. Física/Tecnologia i Digitalització

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h) · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h) · Biologia i Geologia (2h) Física i Química (2h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) · Matemàtiques (4h)

· Música (2h)· Tecnologia i Digitalització (2h)

ASSIGNATURA OPTATIVA (2h): (Tria 1)

Cultura Clàssica · Taller d’Economia · Segona Llengua estrangera: Francés · Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I · Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica II · Tallers d’Aprofundiment · Tallers de reforç · Projecte interdisciplinar

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h):

Religió

4t de l’ESO:

LOMLOE (2023-24) *Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) · Matemàtiques A o B (4h) · Educació en valors cívics i ètics (2h) ·

ASSIGNATURES D’OPCIÓ (3h):
Cap al Batxillerat científicBiologia i GeologiaFísica i Química(Tria 1)
Digitalització
Expressió artística
Música
SLE: Francés
Economia i emprenedoria
Tecnologia
Física i Química

(Tria 1)
Digitalització
Expressió artística
Música
SLE: Francés
Economia i emprenedoria
Cap al Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats/GeneralEconomia i emprenedoriaLlatí(Tria 1)
Digitalització
Expressió artística
Música
SLE: Francés
Cap als Cicles FormatiusTecnologia

Formació i orientació personal i professional

(Tria 1)
Digitalització
Expressió artística
Música
SLE: Francés
Economia i emprenedoria
ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

Comp. Comunicativa oral en Anglés · SLE: Francés · Projectes interdisciplinaris · Filosofia · Arts escèniques· Tallers d’aprofundiment I · Tallers de reforç

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h):
Religió