ESO

L’ Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’ estructura en dos cicles, el primer d’ells de tres cursos, i el segon en un únic curs. L’organització de cada curs és com apareix a continuació:
*Assignatures en Valencià.
*Assignatures en Valencià + Anglés

1r de l’ESO:

LOMLOE (2022-23)*Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Tecnologia/Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (3h) · Tecnologia i Digitalització (2h) · Matemàtiques (3h) . Música (2h)

Biologia i Geologia (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) . Projecte Interdisciplinari (2h)

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

Francés · Taller de relacions digitals saludables · Taller d’arts escéniques

Taller de Creació Audiovisual · Competencia Comunicativa Oral en Primera Llengua Estrangera

Tallers de reforç . Tallers d’aprofundiment

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h):

Religió

2n de l’ESO:

LOMCE*Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés): Tecnologia/Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h) · Matemàtiques (4h) · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h)

Física i Química (2h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h)

Música (2h) · Tecnología (2h)

ASSIGNATURES OPTATIVES (2h): (Tria 1)

Cultura Clàssica · Francés · Informàtica · Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual

Taller d’aprofundiment · Tallers de reforç · IAEE

ASSIGNATURA ESPECÍFICA OPCIONAL (1h): (Tria 1)

Religió · Valors Ètics

3r de l’ESO:

LOMLOE (2022-23) *Programa Plurilingüe+ enriquit (assig. en francés): Ed. Física/Tecnologia

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (4h) ·

Ed. Plàstica, Visual i Audiovisual (2h) · Biologia i Geologia (2h)

Física i Química (2h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h) · Matemàtiques (4h) . Tecnologia i Digitalització (2h). Projecte interdisciplinari (2h)

ASSIGNATURA OPTATIVA (2h): (Tria 1)

Cultura Clàssica · Taller d’Economia · Segona Llengua estrangera: Francés · Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I · Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica II · Creativitat Musical · Taller d’Aprofundiment · Taller de reforç

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h):

Religió

4t de l’ESO:

LOMCE*Programa Plurilingüe + enriquit (assig. en francés): Ed. Física

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

Castellà (3h) · Valencià (3h) · Anglés (3h) · Geografia i Història (3h) · Ed. Física (2h)

Ensenyaments AcadèmicsEns. Aplicats
CiènciesHumanitats o CCSSMatemàtiques orientades als ensenyament aplicats
Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics (4h)

Biologia i Geologia (3h)

Física i Química (3h)

Economia (3h) Llatí (3h)

IAEE (3h)

Tecnologia (3h)

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (3h): (Tria 1 o 2)

Tecnologia · Filosofia · Francés · Economia · Música · TIC

Cultura Clàssica · Ed Plàstica,Visual i Audiovisual

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ (3h): (Tria 1 o 0)

Comp. Comunicativa en Anglés

Taller d’aprofundiment · Taller de reforç

ASSIGNATURA OPCIONAL (1h): (Tria 1)
Religió · Valors Ètics