Mesura la teua tensió, controla el teu ritme

Els alumnes de 1r de Batxillerat de l’assignatura de Biologia Humana i Salut han participat el dia de la carrera solidària, amb el muntatge d’un estand on s’ha mesurat la tensió arterial, les pulsacions i els nivells d’oxigen en sang de pràcticament 130 participants.

La iniciativa de l’activitat neix de l’interès per part dels alumnes en conèixer com funcionen aparells com són els tensiòmetres i pulsioxímetres i en descriure i interpretar les mesures obtingudes. Desprès de la carrera, gran part dels participants van tindre l’oportunitat de prendre’s la tensió, pulsacions i nivell d’oxigen en sang. Si el nivell del paràmetre està dintre dels límits establerts és un indicadors d’una bona salut. Comprovar les mesures de cada paràmetre a l’igual que donar una interpretació ha resultat de gran interès i motivació per a l’alumnat.

L’activitat ha resultat molt ben acollida per part dels participants i en definitiva, ha arribat al centre per a quedar-se. SALUT!

Text: prof. Remei Ibáñez