Sistema de gestió de pràctiques (SAÓ)

L’aplicació web SAÓ permet la generació automàtica de la documentació necessària per a les pràctiques formatives de FCT i FP Dual, així com el seguiment del diari de l’alumnat per a la persona tutora, alumnat, empreses, inspecció educativa i personal de Conselleria. 

S’hi accedeix mitjançant les dades següents: