Audició comentada

Després d’introduir als assistents en les característiques principals del nacionalisme musical rus i el “grup dels cinc”, el professor Daniel Rubio va explicar la gènesi … Read more

Jornada Portes Obertes FP

El dijous 4 de maig al hall de l’institut s’ha celebrat la jornada de portes obertes de cicles formatius on els professors d’Administratiu, Serveis a … Read more