Subvencions per a alumnat de FP

S’ha publicat l’ORDRE 5/2023, de 14 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions a alumnat que cursa Formació Professional en centres educatius sostinguts amb fons públics. Ací podeu accedir a la Convocatòria.