Aneu a la barra d'eines

CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÈRIES

Normativa dels procediments

Instància de música i dansa

Instància de CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ALT NIVELL, D’ALT RENDIMENT O LA CONDICIÓ D’ESPORTISTA D’ELIT O DE PERSONAL TÈCNIC, ENTRENADOR, ARBITRAL I JUTGE D’ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Omplir el formulari i entregar en secretaria del centre. L’alumne assistirà a les classes corresponents fins que es resolga els dits procediments.

Adjudicació de places vacants en Cicles Formatius

Actes d'adjudicació de places vacants en Cicles formatius:

  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en aquest centre: 6 de setembre de 2021 a les 9:30 hores.
  • Persones que hagen participat en el procés d’admissió en qualsevol centre de la Comunitat Valenciana: 13 de setembre de 2021 a les 9:30 hores.
  • Sense llista d'espera: 21 de setembre de 2021 a les 9.30 hores
AdjudicacionVacantesListaEsperaCentro2021-2022
AdjudicacionVacantesProcAdmision2021-2022
AdjudicacionVacantesSinListaEspera2021-2022

ACTIVITATS DE SETEMBRE -PROFESSORAT

Les activitats de setembre que cal coordinar durant els primers dies:  fins el 8 de setembre data d’inici de curs són:

SETEMBRE DIMECRES Reunió per departaments
HORA 10H.    Reunió de nous professors/es a les 12h per a     entrega de credencials i complimentar les fitxes del professor/ra.
2 SETEMBRE DIJOUS Reunió de nouvinguts ( Professorat nou que entre per primera vegada a treballar al Salvador Gadea) HORA 10H. Lloc Saló d’Actes.
3. SETEMBRE DIVENDRES .
COCOPE 10H
                     Reunió departaments 12h
6. SETEMBRE DILLUNS . CLAUSTRE 11H.
7. SETEMBRE DIMARTS
Reunió PAM 10H
                     Reunió tutors 11.30 H
8. SETEMBRE DIMECRES. Inici de curs. Es publicarà l’horari d’entrada de cada nivell
9. SETEMBRE DIJOUS. Inici de classe

Llistat definitiu d’admesos cicles formatius IES Salvador Gadea 2021/2022

La matrícula serà del 23 al 30 de juliol. Cal arreplegar prèviament el sobre de matrícula en la consergeria del centre.

IMPORTANT : L'alumnat que no formalitze la matrícula perd la plaça.

 

Admesos

Grau mitjà

Grau superior

Semipresencial

NO Admesos

Llistat provisional d’admesos cicles formatius IES Salvador Gadea 2021/2022

Estos llistats són provisionals. Les reclamacions es poden fer davant la direcció del centre del 13 al 15 de juliol.

Les llistes definitives es publicaran el 22 de juliol.

Admesos

Grau mitjà

Grau superior

Semipresencial

NO Admesos

Grau mitjà

Grau superior

Semipresencial