CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ 2023-2024 ESO I BATXILLERAT

D’acord amb el calendari establert per la disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006 i per la disposició final quarta del Reial decret 243/2022, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, a partir del curs acadèmic 2023-2024 l’ordenació i el currículum per als dos cursos de batxillerat es regula d’acord amb la nova normativa. En el nostre àmbit autonòmic es desenvolupa en les normes següents:

  • Decret 108/2022, de 5 d’agost de 2022, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat.
  • Ordre 19/2023, de 29 de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments derivats del Decret 107/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum d’Educació Secundària Obligatòria, i del Decret 108/2022, de 5 d’agost, del Consell, pel qual s’estableixen l’ordenació i el currículum de Batxillerat, així com l’organització i el funcionament del Batxillerat nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

A la pàgina web de la secció de Batxillerat del Servei d’Ordenació Acadèmica trobareu tota la normativa (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/normativa), les preguntes freqüents actualitzades (https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachillerato/faq-preguntas-frecuentes) i els models de procediments que l’alumnat o les famílies, en el seu cas, han de lliurar al centre i que es gestionen directament des del centre educatiu: https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/procediments.

A la següent taula s’estableix una relació entre els diferents procediments i la normativa aplicable:

ProcedimentDecret 108/2022Ordre 19/2023
Sol·licitud de canvi de modalitat o via (1)Article 47Articles 40 – 42Annex VIII
Sol·licitud de canvi de llengua estrangera IIArticle 48Articles 43 – 45Annex IX
Sol·licitud per a cursar únicament matèries comunesArticle 51 i disposició addicional 5aArticles 46 – 48Annex X
Sol·licitud de repetició voluntària de segon curs de batxillerat (amb renúncia a totes les matèries aprovades en 2n curs)Article 43Articles 49 – 51Annex XI
Sol·licitud de convalidació i exempció de matèries de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de dansaArticle 33Articles 52 – 54Annex XII
Sol·licitud de convalidació de matèries per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb els ensenyaments professionals de músicaArticle 34Articles 55 – 57Annex XIII
Sol·licitud de convalidació de la matèria optativa de batxillerat i exempció o adaptació curricular de la matèria educació física de primer de batxillerat per a l’alumnat que compagina els estudis de batxillerat amb la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit, o amb la condició de personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d’elit de la Comunitat ValencianaArticle 32Articles 58 – 60Annex XIV

(1)  En el cas del canvi de modalitat o via, depenent del nombre de matèries de l’anterior modalitat o via que tinga superades, diferenciem els següents casos:

1.      Alumnat que té una matèria de l’anterior modalitat o via superada. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar aquesta matèria per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs)

b)     computar aquesta matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs.

2.      Alumnat que té dues matèries de l’anterior modalitat o via superades. Pot escollir una d’aquestes dues opcions:

a)      computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs) i l’altra matèria per la matèria optativa de primer o de segon curs

b)     computar aquestes matèries per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

3.      Alumnat que té tres matèries de l’anterior modalitat o via superades:

L’alumne o alumna pot computar una de les matèries per una matèria de la nova modalitat o via (no obligatòria de primer curs), i les altres dues per les dues matèries optatives (una de primer i l’altra de segon curs).

Palmito.project

Dijous que ve 29 de juny a les 18:30h serà l’estrena del documental “Palmito.project” en el Teatre del Mercat d’Aldaia.

El documental forma part d’un programa de col·laboració de l’àrea de joventut Gent Jove de l’Ajuntament d’Aldaia amb l’IES Salvador Gadea. Aquest programa tenia com a objectiu recuperar la memòria de les dones que van treballar des de casa i de forma “submergida” en el sector del palmito d’Aldaia. Aquestes dones, enteladores en la seua majoria, van impregnar les seues llars i la memòria dels seus habitants amb les olors, els sons i els utensilis propis del gremi.

El projecte ha tirat endavant amb la col·laboració dels Departaments d’Economia, Música i Informàtica, i el suport inicial de Geografia i Història i Valencià.

L’acte serà presentat per alumnat de primer de batxillerat, i comptarà amb la presència de les quatre palmiteres coprotagonistes, en representació de totes les dones que van treballar des de les seues cases en la indústria del palmito. Així mateix, la BSO serà interpretada en directe per alumnat de quart i podrem escoltar la lletra en la veu de la cantautora La Sesi.

Gràcies Cecilia i Luis per fer possible aquesta bogeria.

Laura Gabarda
Departament d’Economia

Ací podeu vore el documental complet del projecte:

El viaje de vuelta. Relato encadenado.

Relato encadenado creado por los alumnos y profesora de la asignatura de 4ºESO “Cultura Científica” 2022-23
Thao Enguídanos Huynh Thi
Elena Sánchez Betoret
Pablo Martínez Palop
David Abad Guillot
Aitana Sánchez Vázquez
Olivia Peña Gallego
Míriam Luján Garrido
María Luz Llopis Poyatos
Adrián Barberá Camp
Jacobo Jiménez Valencia
Isabel Salvatierra Rocha
Paula Bonora Verdejo
Lucía Bolsico Martínez
Profesora Mónica Pallardó Puig

EL-VIAJE-DE-VUELTA-relato-encadenado

Descarregar