Admissió ESO : Consideració duplicitat per a l’alumnat que vaja a cursar ensenyaments reglats de Música i Dansa

Instruccions enviades per Conselleria sobre la consideració de duplicitat en el procediment d’admissió per al curs 2024-25 en el cas d’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments d’Educació Secundària i ensenyaments reglats de Música i Dansa:

Instruccions-No-Duplicitat-Coord-Horaria_val_firmado

Instrucciones-No-Duplicidad-Coord-Horaria_cas_firmado