Adjudicació de vacants en Formació Professional

Tots aquells que no hagen obtingut plaça en les adjudicacions definitives del 20 de juliol i seguisquen interessats a obtindre alguna plaça poden optar al procés d’adjudicacions de places sobrants que es realitzarà al setembre.

Hi haurà tres actes d’adjudicacions:

  • 4 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió i consten en la llista d’espera d’aquest centre.
  • 12 de setembre : Per a aquelles persones que hagen participat en el procés d’admissió.
  • 18 de setembre : Qualsevol persona interessada.

4 setembre

12 setembre

18 setembre

Matrícula : Entrega sobres

Tots els alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat que han optat per fer la matrícula telemàtica amb l’aplicació de Conselleria han de vindre a arreplegar el sobre al centre i portar-lo complimentat tan prompte com es puga. La plaça al centre la tenen ja reservada però el centre necessita documentació no aportada al procediment telemàtic.

Dies per portar la documentació: 27 de juliol, 28 de juliol (fins 12:00), 1 de setembre i 4 de setembre.

Adjudicacions definitives Cicles Formatius Mitjà i Superior

Els alumnes admesos poden passar a partir del 20 de juliol per consergeria per arreplegar el sobre de matrícula que hauran d’entregar abans del 28 de juliol. Els alumnes que no formalitzen la matricula s’entén que renuncien a la plaça adjudicada.

Família professional Imatge Personal

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS Assessoria imatge personal i corporativa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar / CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (SEMIPRESENCIAL)


Família professional Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGS Automatització i robòtica industrial


Família professional Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFGS Desenrotllament Aplicacions Web

CFGS Desenrotllament Aplicacions Multiplataforma


Adjudicacions provisionals Cicles Formatius Mitjà i Superior

Família professional Imatge Personal

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS Assessoria imatge personal i corporativa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (SEMIPRESENCIAL)

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (SEMIPRESENCIAL)


Família professional Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGS Automatització i robòtica industrial


Família professional Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFGS Desenrotllament Aplicacions Web

CFGS Desenrotllament Aplicacions Multiplataforma


Presentació de reclamacions a les llistes provisionals: del 7 al 10 de juliol.

L’alumna Rebeca Núñez Núñez premi extraordinari d’FP

El passat dijous 22 de juny es va celebrar l’acte dels Premis extraordinaris 2021-2022 i la Gala Nit de l’FP a L´Androna Multiespai del Port de Dénia.
Entre els premiats es troba l’alumna Rebeca Núñez Núñez, alumna del grau mitjà de perruqueria de l’IES Salvador Gadea.
Els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau mitjà i superior són el reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que ha cursat brillantment aquesta etapa educativa.

De part de tota la comunitat educativa de l’IES Salvador Gadea l’enhorabona a Rebeca!