Acredita

L’acreditació de competències és un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides por experiència laboral o vies no formals de formació, amb l’avaluació prèvia d’aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d’un títol de Formació Professional o d’un certificat de Professionalitat.

A l’IES Salvador Gadea hi ha en l’actualitat una comissió d’acreditació de la família d’Imatge Personal.

Informació del procediment en Conselleria d’Educació

Formulari sol·licitud online d’inscripció en el procediment permanent de reconeixement de la competència professional

1_Presentacion-ACREDITA

Descarregar presentació