Benvinguts al centre!

banda_saluda

L'Institut d'Ensenyament Secundari Salvador Gadea, creat el 1975, és un centre d'ensenyament públic que depèn de la Generalitat Valenciana. S'imparteixen ensenyaments de Secundària, Batxillerat i Formació Professional. L'horari d'obertura és de 8: 00h a 21: 30h en torns partits, un de matí i un de vesprada. L'Institut disposa de modernes instal·lacions dotades de noves tecnologies. L'any 1999 es van realitzar obres d'ampliació i una remodelació general per adaptar els espais, les aules i els tallers a la nova Llei educativa, LOGSE. Des de llavors tots els anys s'introdueixen millores en equipaments o infraestructures.

El compromís amb la qualitat i la millora contínua és una de les senyes d'identitat del nostre centre. Apostem per un ensenyament individualitzat de l'alumnat, atenent tant les seues necessitats acadèmiques (classes de repàs, biblioteca tutoritzada, ..) com al desenvolupament de les seues aptituds i capacitats cognitives.

Ens esforcem per una escola oberta, moderna i innovadora on la recerca de la innovació pedagògica siga una constant. Des de tots els àmbits es ens treballem per potenciar les competències clau, el treball cooperatiu, el foment de la lectura, la implantació de les TIC i el plurilingüisme. Cal destacar l'oferta que realitzem a Secundària i Formació Professional de grups d'ensenyaments plurilingües en anglès.

Els projectes d'innovació són part essencial de la nostra forma de treballar així com la formació dels professors i la participació en tot tipus d'iniciatives que milloren el centre.

D'altra banda, l'institut s'ha obert a la internacionalització a través de la participació en Projectes basats en programes europeus (Erasmus +, eTwinning) i en intercanvis amb altres centres educatius (Itàlia, Suïssa, França, Romania...). A més a més, part dels nostres alumnes de Formació Professional fan pràctiques formatives en països de la Unió Europea i també és ressenyable que rebem cada any alumnes estrangers que cursen una part dels seus estudis al nostre centre.

Remedios Barona Cabanes, Directora