Aula Emprén

L’aula Emprén és un espai que té com a objectiu fomentar la cultura emprenedora del nostre alumnat a través de la utilització metodologies actives d’educació que fomenten l’aprenentatge cooperatiu, la creativitat i la innovació.
Per a això es realitzen activitats lectives i complementàries que pretenen desenvolupar habilitats, actituds i capacitats relacionades amb l’emprenedoria en el seu sentit més ampli: creativitat, iniciativa, comunicació, direcció, autonomia, treball en equip, etc.


D’entre les activitats que es realitzen a l’aula Emprén destaquen l’organització de jornades, tallers o concursos sobre emprenedoria, i la realització d’un pla d’empresa que gira entorn d’una idea innovadora i sostenible en els mòduls de “Empresa i Iniciativa Emprenedora” en Formació Professional o “Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial” en l’ESO.
Al curs 2023-24 s’han realitzat les primeres “Jornades d’Emprenedoria”, l’objectiu de la qual era acostar a l’alumnat la realitat del sector productiu, a través de testimoniatges i experiències de diversos empresaris i d’antics alumnes del centre.
Estes jornades han aportat a l’alumnat de Formació Professional, coneixements i experiències tant del mòdul “Projecte Final de Cicle” de les diferents famílies professionals, com del sector professional al qual accediran quan finalitzen els seus estudis.

Visita virtual ATECA i Emprén