Admissió : Punt circumstància específica

D’acord amb la normativa d’admissió cada centre podrà assignar 1 punt a l’alumnat en qui concórrega la circumstància específica determinada pel consell escolar: La decisió adoptada per unanimitat pel Consell Escolar el passat 2 de maig de 2024 és concedir 1 punt a tots els aspirants que hagen tingut o tinguen familiars de 1r i 2n grau al centre.

nota-informativa