Electricitat i electrònica

L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Electricitat i Electrònica a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

Torn matí.

imatge_cfm_electricitat
Quines ocupacions pots exercir
 • Instal·lador-mantenidor electricista.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista industrial.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
 • Instal·lador-mantenidor d'antenes.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes.
 • Instal·lador-mantenidor d'equips i instal·lacions telefòniques.
 • Muntador d'instal·lacions d'energia solar fotovoltàica.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

Torn vesprada. Opció FP Dual.

imatge_cfgs_robotica
Quines ocupacions pots exercir
 • Cap d'equip de supervisió de muntatge de sistemes d'automatització industrial.
 • Cap d'equip de supervisió de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Verificador d'aparells, quadros i equips elèctrics.
 • Cap d'equip en taller electromecànic.
 • Tècnic en organització de manteniment de sistemes d'automatització industrial.
 • Tècnic de posada en marxa de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de control de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de sistemes de mesura i regulació de sistemes d'automatització industrial.
 • Projectista de xarxes de comunicació de sistemes d'automatització industrial.
 • Programador-controlador de robots industrials.
 • Tècnic en disseny de sistemes de control elèctric.
 • Dissenyador de circuits i sistemes integrats en automatització industrial.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté