Matrícula : Entrega sobres

Tots els alumnes de Cicles Formatius i Batxillerat que han optat per fer la matrícula telemàtica amb l’aplicació de Conselleria han de vindre a arreplegar el sobre al centre i portar-lo complimentat tan prompte com es puga. La plaça al centre la tenen ja reservada però el centre necessita documentació no aportada al procediment telemàtic.

Dies per portar la documentació: 27 de juliol, 28 de juliol (fins 12:00), 1 de setembre i 4 de setembre.

Adjudicacions definitives Batxillerat

Els alumnes admesos poden passar a partir del 24 de juliol per consergeria per arreplegar el sobre de matrícula que hauran d’entregar abans del 28 de juliol. Els alumnes que no formalitzen la matricula s’entén que renuncien a la plaça adjudicada.

Admesos

1r Batxillerat “Ciències i Tecnologia”

1o-Bachiller-Ciencias-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

1r Batxillerat “General”

1o-Bachiller-General-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

1r Batxillerat “Humanitats i Ciències Socials”

1o-Bachiller-Humanidades-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

2n Batxillerat “Humanitats i Ciències Socials”

2o-Bachiller-Humanidades-Admitido-ANONIMIZADO

Descarregar

No admesos

1o-Bachiller-No-admitidos-ANONIMIZADO

Descarregar

Adjudicacions definitives Cicles Formatius Mitjà i Superior

Els alumnes admesos poden passar a partir del 20 de juliol per consergeria per arreplegar el sobre de matrícula que hauran d’entregar abans del 28 de juliol. Els alumnes que no formalitzen la matricula s’entén que renuncien a la plaça adjudicada.

Família professional Imatge Personal

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS Assessoria imatge personal i corporativa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar / CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (SEMIPRESENCIAL)


Família professional Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGS Automatització i robòtica industrial


Família professional Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFGS Desenrotllament Aplicacions Web

CFGS Desenrotllament Aplicacions Multiplataforma


Adjudicacions provisionals Cicles Formatius Mitjà i Superior

Família professional Imatge Personal

CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar

CFGS Assessoria imatge personal i corporativa

CFGS Estètica integral i benestar

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (SEMIPRESENCIAL)

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (SEMIPRESENCIAL)


Família professional Electricitat i electrònica

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGS Automatització i robòtica industrial


Família professional Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes

CFGS Desenrotllament Aplicacions Web

CFGS Desenrotllament Aplicacions Multiplataforma


Presentació de reclamacions a les llistes provisionals: del 7 al 10 de juliol.