Professors

Centre

Curs Aules per Professorat
Incidències TIC
Consulta Catàleg Biblioteca (Intranet)
Correu Electrònic (antic)
Fitxa professor
Webservices ClickcontrolDS (Intranet)
Programa Biblioteca (Intranet)
Plànols de l'institut
Justificant faltes professorat
Documentació i legislació complementàries i extraescolars
Parte de Baixa (MUFACE)
CloudPrint
Departament Orientació
Reserves

Conselleria

Escriptori Docent
ITACA (Expedients i altres)
SAI Conselleria
ITACA (Mòdul Docent)
Consulta nòmina i formació
Aules
Correu Docent @edu.gva.es
SAO FCT
Manuals i guies CDC
Oficina virtual del docent

Europa

eTwinning

Altres

Azure Dev Tools for teaching
Autodesk Academic