Professors

Centre

Curs Aules per Professorat
Consulta Catàleg Biblioteca (Intranet)
Incidències TIC
Correu Electrònic (antic)
Fitxa professor
Programa Biblioteca (Intranet)
Plànols de l'institut
Gadea 2030
Justificant faltes professorat
Documentació i legislació complementàries i extraescolars
Parte de Baixa (MUFACE)
Pryntcontrol
Departament Orientació
Reserves

Conselleria

Escriptori Docent
SAI Conselleria
ITACA (Mòdul Docent)
Aules
SAO FCT
Teams
Correu Docent @edu.gva.es
Oficina virtual del docent
Manuals i guies CDC

Europa

eTwinning

Altres

Azure Dev Tools for teaching
Autodesk Academic