Informàtica i comunicacions

En l'actualitat vivim una revolució permanent fàcilment observable: utilitzem informació i aparells tecnològics que fa uns pocs anys no érem capaços d'imaginar. La forma en la que vivim i treballem ha canviat profundament i han sorgit un conjunt de noves capacitats i habilitats necessàries per integrar-se en la vida adulta, en una societat connectada i en un constant i creixent canvi. Els alumnes han d'estar preparats per adaptar-se a un nou mapa de societat en transformació.

L'oferta d'estudis de cicles formatius en la família d'Informàtica i Comunicacions a l'IES Salvador Gadea és la següent:

CFGS Desenrotllament d'Aplicacions Web

Torn vesprada. Opció FP Dual.

informatica_daw
Quines ocupacions pots exercir
 • Programador Web.
 • Programador Multimèdia.
 • Desenvolupador d'aplicacions en entorns Web.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Torn matí i vesprada. Opció FP Dual.

informatica_smr
Quines ocupacions pots exercir
 • Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Operador de sistemes.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté

FPB Informàtica d'oficina

Torn vesprada.

informatica_fpb
Quines ocupacions pots exercir
 • Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics.
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes informàtics.
 • Ajudant d’instal·lador de sistemes per a transmissió de dades.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de servicis generals.
 • Enregistrador-verificador de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador documental.
Mòduls professionals
Com s'accedix
Titulació que s'obté