Subvencions per a l’Alumnat d’FP

Conselleria d’Educació convoca subvencions destinades a alumnat que curse Formació Professional en 2023-2024 en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Esta actuació esta cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Fons Social Europeu Plus (FSE+) Comunitat Valenciana 2021-2027.

Qui pot sol·licitar les subvencions?

Alumnat que estiga cursant en l’any acadèmic 2023-24 cicles formatius de grau bàsic, mitjà, superior i cursos d’especialització.

Modalitats

Els alumnes del nostre centre podran optar a les modalitats següents:

b) Modalitat de Formació en Empreses allunyades del centre educatiu, Dual o Formació en Centres de Treball (FCT).

c) Modalitat de desplaçament.

Es presentarà una única sol·licitud per cada persona, en la modalitat que considere més beneficiosa al seu interés.

Quanties de les subvencions

b) Formació en empreses: 400€.

d) Desplaçament: 1.200€.

Les ajudes es concediran per ordre de prelació fins a esgotar el límit de crèdit disponible.

Requisits

b) Formació en empreses.

  • Es desenvoluparà la formació en empreses, siga Dual o el mòdul de FCT en empreses de la Comunitat Valenciana o de la resta de l’Estat, amb un mínim de 100 hores.
  • La distància mínima exigible entre el centre docent i el centre de treball serà 14 km.

c) Desplaçament

  • Cursar els estudis d’FP en un centre docent allunyat de la residència habitual almenys 14 km.

Terminis de sol·licitud

Del 23 de maig al 5 de juny

Documentació necessària

Formulari de sol·licitud degudament omplit: Modalitat B | Modalitat C

Com presentar la sol·licitud?

A la secretaria del centre.

Més informació

Conselleria | DOGV