Matrícula FP

Matrícula Formación Profesional curso 2023-2024

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar obligatòriament en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)

Alumnat que no ha de participar en el procés d'admissió:

L'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat presencial i s'ha de matricular per al pròxim curs sense necessitat de participar en el procés d'admissió haurà d'entregar en Secretaria el sobre de matrícula que es facilitarà en el centre (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

Alumnat procedent del procés d'admissió:

L'alumnat admés en el procés d'admissió que es matricularà en Formació Professional Bàsica, Cicles formatius de Grau Mitjà o de Grau Superior en el curs 2023-2024 recollirà el sobre de matrícula en la Consergeria del centre per al seu posterior lliurament, degudament emplenat, en la Secretaria dins dels terminis assenyalats (en aquest sobre s'inclourà el formulari de matrícula a emplenar, així com informació de la documentació a aportar en funció del curs i ensenyament).

(Es recorda a l'alumnat que ja està estudiant en l'IES L'Eliana un cicle formatiu en modalitat SEMIPRESENCIAL que, per a matricular-se per al pròxim curs en el centre, ha de participar en el procés d'admissió per aquells mòduls en els quals desitge matricular-se)