Admissió

Proceso de Admisión curso 2023-2024

ÚLTIMES VACANTS  FORMACIÓ PROFESSIONAL


ESTUDIA PRESENCIALMENT I EN HORARI DE VESPRADA:

  • FPS Educació Infantil
  • FPS Animació socioesportiva

ESTUDIA SEMIPRESENCIALMENTE I COMPAGINA LA VIDA LABORAL I FAMILIAR:

  • FPS Educació Infantil
  • FPM Atenció a persones en situació de dependència

LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ  BATXILLERAT

(24 de juliol 2023)

Pel fet que els llistats proporcionats per Conselleria no compleixen la "Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals", els llistats no seran publicats.

Poden consultar els llistats definitius en el portal del procés d'admissió:

https://itaca3.edu.gva.es/jwt/#/home

LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ FP BÀSICA

(Electricitat i electrònica i Serveis comercials)

LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ FP GRAU MITJÀ

(Activitats comercials, Atenció a persones en situació de dependència, Instal·lacions elèctriques i automàtiques)

LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ FP GRAU SUPERIOR

(Educació Infantil, Integració Social, Ensenyament i animació socioesportiva)

LLISTATS DEFINITIUS D'ADMISSIÓ FP GRAU MITJÀ I SUPERIOR SEMIPRESENCIAL

(Educació Infantil, Atenció a persones en situació de dependència)

 

Calendari d'Admissió FP curse 2023-2024

Què és el procés d'admissió?

El procediment de matricula consta de dues fases diferenciades:

1r) El procés d'admissió o preinscripció, pas previ per a obtindre una plaça, i del qual informem en aquesta mateixa pàgina.

2n) Formalització de la matrícula en el centre desitjat en cas d'haver sigut admés, del qual s'informa en Matrícula.

Qui SÍ QUE han de participar en el procés d'admissió per a estudiar en l'I.E.S. L'Eliana?

Hauran de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que no provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana.

- L'alumnat que desitge accedir a 2n, 3r i 4t ESO provinent d'altres centres diferents de l'IES L'Eliana.

- L'alumnat que vulga accedir a alguna modalitat de 1r Batxillerat, amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre, així com els alumnes/as que vulguen accedir a 2n de Batxillerat i que no hagen sigut alumnes/as de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

- Ensenyaments de Formació Professional en règim presencial: l'alumnat que vulga accedir al primer curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior en règim presencial, també amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes/as que vulguen accedir al 2n curs d'aquests mateixos ensenyaments i que no hagen sigut alumnes/as de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

Qui NO han de participar en el procés d'admissió?

No han de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana, sempre que formalitze la matrícula dins dels terminis legals establits.

- L'alumnat que desitge continuar els seus estudis en 2n, 3r i 4t ESO, així com els repetidors (inclòs l'alumnat de 1r d'ESO), i ja siguen alumnes/as de l'IES L'Eliana en el curs 2022-2023.

- L'alumnat que vulga accedir a 2n de Batxillerat i que haja sigut alumne/a (de 1r de Batxillerat i de 2n de Batxillerat en cas de repetir curs) de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023.

- Ensenyaments de Formació Professional en règim presencial: l'alumnat que vulga accedir al 2n curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior en règim presencial i que haja sigut alumne/a de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2022-2023. Tampoc hauran de participar en el procés d'admissió els alumnes/as de primer curs d'aquests ensenyaments en el curs 2022-2023 en l'I.E.S L'Eliana que tinguen més de 240 hores suspeses, ja que repeteixen amb el que els quede.

Com es participa en el procés d'admissió?

La sol·licitud del procés d'admissió és telemàtica i es realitza a través de la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Preinscripció: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Enllaços a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de l'alumnat curse 2023-2024:

http://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de Formació Professional curs 2023-2024:

https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Preinscripció curse 2023-2024:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/