Admissió

Procés d'Admissió curs 2022-2023

Què és el procés d'admissió?

El procediment de matricula consta de dues fases diferenciades:

1r) El procés d'admissió o preinscripció, del qual informem en aquesta mateixa pàgina.

2n) Formalització de la matrícula en el centre desitjat en cas d'haver sigut admés, del qual s'informa en Matrícula.

Qui SÍ ha de participar en el procés d'admissió per a estudiar en l'I.E.S. L'Eliana?

Hauran de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que no provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana.

- L'alumnat que desitge accedir a 2n, 3r i 4t ESO provinent d'altres centres diferents a l'IES L'Eliana.

- L'alumnat que vulga accedir a alguna modalitat de 1r Batxillerat, amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes que vulguen accedir a 2n de Batxillerat i que no han sigut alumnes de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2021-2022.

- L'alumnat que vulga accedir a primer curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior, també amb independència que estiga cursant altres ensenyaments en el mateix centre. Així com els alumnes que vulguen accedir a 2n curs d'aquests mateixos ensenyaments i que no han sigut alumnes de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2021-2022.

Qui NO ha de participar en el procés d'admissió?

No han de participar en el procés d'admissió:

- L'alumnat que desitge accedir a 1r ESO i que provinga de col·legis públics d'educació primària adscrits a l'I.E.S. L'Eliana, sempre que formalitze la matrícula dins dels terminis legals establits.

- L'alumnat que desitge continuar els seus estudis en 2n, 3r i 4t ESO, així com els repetidors (inclòs l'alumnat de 1r d'ESO), i ja siguen alumnes de l'IES L'Eliana en el curs 2021-2022.

- L'alumnat que vulga accedir a 2n de Batxillerat i que haja sigut alumne (de 1r de Batxillerat i de 2n de Batxillerat en cas de repetir curs) de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2021-2022.

- L'alumnat que vulga accedir a 2n curs de cicles de Formació Professional Bàsica, Formació Professional de Grau Mitjà i Formació Professional de Grau Superior i que haja sigut alumne de l'I.E.S L'Eliana durant el curs 2021-2022. Tampoc hauran de participar en el procés d'admissió els alumnes de primer curs d'aquests ensenyaments en el curs 2021-2022 en l'I.E.S L'Eliana que tinguen més de 240 hores suspeses, ja que repeteixen amb el que els quede.

Com es participa en el procés d'admissió?

La sol·licitud del procés d'admissió és telemàtica i es realitza a través de la següent pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport:

Preinscripció: https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Enllaços a la pàgina web de Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de l'alumnat del curs 2022-2023:

http://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado

Informació sobre l'admissió (o preinscripció) de Formació Professional del curs 2022-2023:

http://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Preinscripció curs 2022-2023:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/