Qüestionaris de context 2n ESO, 4t ESO i 2n Batxillerat

qüestionaris de context

Estimades famílies,

La Conselleria d’Educació ha enviat instruccions als centres educatius per a la realització de l'avaluació del context educatiu durant el curs 2020-2021. Aquesta enquesta es realitza en tots els centres sostinguts amb fons públics, en els nivells de 3 i 6é d'Educació Primària, 2n i 4t d'Educació Secundària Obligatòria i 2n de batxillerat.

En aquestes instruccions s'indica que aquesta avaluació de context és necessària ja que està documentada per la investigació educativa, la relació existent entre el context de l'alumnat i el seu desenvolupament personal i rendiment acadèmic.

Així doncs, disposar de la informació que ofereixen aquests estudis de context, és important perquè les administracions educatives puguen tindre-la en compte en el desenvolupament de plans que posen en marxa mesures adequades i eficaces per a la millora del sistema educatiu, i de la qualitat i equitat dels centres educatius.

Encara que en l'enquesta es demanen dades relatives a la família, l'enquesta serà realitzada per l'alumnat.

Per a això, cada alumne/a ha rebut una carta amb una contrasenya única i personalitzada., que ha de ser utilitzada sempre amb majúscules i que, per a evitar confusions, no conté ni 0 n 1.

Per a accedir al qüestionari han de clicar en l'enllaç corresponent al nivell educatiu en el qual es troben i utilitzar la seua contrasenya per a realitzar l'enquesta.

Són 29 preguntes, la majoria d'elles d'opció múltiple. Si no es pot realitzar d'una sola vegada, gràcies a l'ús de la contrasenya personalitzades, es pot tornar a l'enquesta en el mateix punt en què es va deixar, per a completar-la més tard.

Donada la importància d'aquesta enquesta, els agrairíem que la realitzaren en un termini no superior a set dies.

Moltes gràcies per la seua col·laboració.

ENQUESTA 2n ESO: https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/653269?lang=ca-valencia

ENQUESTA 4t ESO: https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/611275?lang=ca-valencia

ENQUESTA 2n BATXILLERAT: https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/649584?lang=ca-valencia