Proves EBAU

Proves d'accés a la Universitat PAU 2023

Pàgina web de la Generalitat d'informació general PAU 2022-2023:

Calendari proves PAU 2022-2023:

Instruccions per a la matrícula PAU 2022-2023:

Horari de les proves PAU 2022-2023: