Proves EBAU

Pruebas de acceso a la Universidad PAU 2022

Pàgina web de la Generalitat d'informació general PAU 2021-2022:

Calendari proves PAU 2021-2022:

En atenció a l'organització de la Secretaria del centre, a l'alumnat propi del centre se li matricularà per a les proves PAU els dies 24, 25 i 26 de maig.

Instruccions per a la matrícula PAU 2021-2022:

En atenció a l'organització de la Secretaria del centre, a l'alumnat del centre se li matricularà per a les proves PAU els dies 24, 25 i 26 de maig.

Horari de les proves PAU 2021-2022: