Salut

Malalties cròniques.

Informació per a les famílies relativa a l’alumnat amb alguna mena de malaltia crònica. És molt important informar de qualsevol malaltia crònica que tinga el nostre fill/a. Existeix un protocol sobre aquest tema per a transmetre la informació al centre durant el procés de matrícula o, en cas que sobrevinga, al llarg del curs.

Normativa:

pexels-photo-267582 Annex V: Sol·licitud a la persona responsable de la direcció del centre per a subministrar medicació o una altra atenció en horari escolar.
Annex VI: Prescripció mèdica per a l’administració de medicaments en horari escolar.
Annex VII: Consentiment informat del pare, mare o tutor/a legal.