Administració i Gestió

La família professional d’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ es tracta d’una família transversal connectada amb la majoria de sectors productius, que engloba activitats d’atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i gestió de la informació.

L’IES LA NÍA compta amb dos cicles formatius pertanyents a aquesta família professional: