4t ESO

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

 • Matemàtiques A o Matemàtiques B (4 hores)*
 • Llengua Castellana i Literatura (3 hores)
 • Llengua Estrangera: Inglés (3 hores)
 • Valencià: Llengua i Literatura (3 hores)
 • Geografia i Història (3 hores)
 • Educació Física (2 hores)
 • Educació en Valors Cívics i Ètics (2 hores)
 • Tutoria (1 hora)

*L’opció Matemàtiques A està enfocada per a una continuació d’estudis en un Cicle Formatiu o en un Batxillerat Humanístic o d’Arts; mentre que l’opció Matemàtiques B està enfocada per a la continuació d’estudis en un Batxillerat de Ciències i Tecnologia, de Ciències Socials o General.

ASSIGNATURES D’OPCIÓ (Triar una de cada bloc):

 • BLOC 1:
  • Biologia i Geologia (3 hores)
  • Economia i emprenedoria (3 hores)
  • Expressió Artística (3 hores)
  • Tecnologia (3 hores)
 • BLOC 2:
  • Digitalització (3 hores)
  • Física i Química (3 hores)
  • Formació i Orientació Personal i Professional (3 hores)
  • Música
 • BLOC 3:
  • Digitalització (3 hores)
  • Formació i Orientació Personal i Professional (3 hores)
  • Llatí (3 hores)
  • Tecnologia (3 hores)

ASSIGNATURES OPTATIVES (Triar una):

 • Arts Escèniques (2 hores)
 • Competència Comunicativa Oral en Inglés (2 hores)
 • Filosofia (2 hores)
 • Segona Llengua Estrangera: Francés (2 hores)
 • Projectes Interdisciplinaris (2 hores)
 • Tallers de Reforç: Castellà, Matemàtiques o Valencià (2 hores)
 • Tallers d’Aprofundiment: Laboratori Física i Química, Laboratori Biologia, Matemàtiques Cangur i Olimpíades, Programació de Videojocs (2 hores)

A més (Triar una):

 • Religió (1 hora)
 • Atenció Educativa (1 hora)