4t ESO-PDC

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

 • Àmbit Lingüístic i Social (9 hores)
  • Llengua Castellana i Literatura
  • Geografia i Història
  • Valencià: Llengua i Literatura
 • Àmbit Científic (9 hores)
  • Matemàtiques
  • Biologia i Geologia
  • Física i Química
 • Àmbit Pràctic (4 hores)
  • Orientació i Iniciació Professional
  • Tecnologia i Digitalització
 • Llengua Estrangera: Inglés (3 hores)
 • Educació Física (2 hores)
 • Educació en Valors Cívics i Ètics (2 hores)
 • Tutoria (1 hora)

ASSIGNATURES OPTATIVES (Triar una):

 • Segona Llengua Estrangera: Francés (2 hores)
 • Competència Comunicativa Oral en Inglés (2 hores)
 • Arts Escèniques (2 hores)
 • Filosofia (2 hores)
 • Projectes Interdisciplinaris (2 hores)
 • Tallers de Reforç: Castellà, Matemàtiques o Valencià (2 hores)

A més (Triar una):

 • Religió (1 hora)
 • Atenció Educativa (1 hora)