Serveis Socioculturals i a la Comunitat

La família professional de SERVEIS SOCIOCULTURALS I A la COMUNIDAD abasta funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d’activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives i de docència de la formació per a l’ocupació; i activitats de neteja i assistència domèstica.