Procés d’admissió

En la pàgina TELEMATRICULA.ES podràs realitzar el procés d’admissió que siga del teu interés segons l’etapa educativa.

En aquesta pàgina pots realitzar el procés d’admissió que siga del teu interés segons l’etapa educativa. A mesura que es vagen obrint els diferents processos d’admissió per ensenyaments, s’aniran activant els següents botons. En color gris romandran els processos que encara no han començat o que ja han finalitzat.

A mesura que es vagen obrint els diferents processos d’admissió per ensenyaments, s’aniran activant els següents botons.

  • Període admissió Formació Professional: del 22 de maig al 30 de maig
  • Període admissió ESO i Batxillerat: del 4 de maig al 12 de maig.

En color gris romandran els processos, o bé que encara no han començat o bé que ja han finalitzat.

Quan s’òbriguen, el botó gris passarà a negre!!!

Inicia proceso de admisión