2n ESO

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

 • Matemàtiques (4 hores)
 • Llengua Estrangera: Inglés (4 hores)
 • Llengua Castellana i Literatura (3 hores)
 • Física i Química (3 hores)
 • Valencià: Llengua i Literatura (3 hores)
 • Geografia i Història (3 hores)
 • Educació Física (2 hores)
 • Música (2 hores)
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual (2 hores)
 • Tutoria (1 hora)

ASSIGNATURES OPTATIVES (Triar una):

 • Segona Llengua Estrangera: Francés (2 hores)
 • Emprenedoria Social i Sostenible (2 hores)
 • Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I (2 hores)
 • Projectes Interdisciplinaris (2 hores)
 • Taller de Reforç de Castellà (2 hores)
 • Taller de Reforç de Matemàtiques (2 hores)
 • Taller de Reforç de Valencià (2 hores)
 • Taller de Reforç d’Inglés (2 hores)

A més (Triar una):

 • Religió (1 hora)
 • Atenció Educativa (1 hora)