Grau Bàsic de Serveis Administratius

El Títol Professional Bàsic en Serveis Administratius permet al professional exercir la seua activitat per compte d’altre en centres, oficines, despatxos i departaments administratius o comercials de qualsevol tipus d’empresa o entitat de caràcter privat o públic, en tots els sectors productius.

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC DE «SERVEIS ADMINISTRATIUS»

PRIMER CURS:

 • Tractament informàtic de dades.
 • Tècniques administratives bàsiques.
 • Atenció al client.
 • Preparació de comandes i venda de productes.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
SEGON CURS:

 • Aplicacions bàsiques d’ofimàtica.
 • Arxiu i comunicació.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR:

 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Ordenança.
 • Auxiliar d’informació.
 • Telefonista en serveis centrals d’informació.
 • Classificador/a i/o repartidor/a de correspondència.
 • Gravador/a-verificador/a de dades.
 • Auxiliar de digitalització.
 • Operador/a documental.
 • Auxiliar de venda.
 • Auxiliar de dependent de comerç.
 • Operador/a de cobrament o Caixer/a.