Zona de pares

Web Família

La plataforma educativa Web Família pertanyent a la Conselleria d’Educació, permet comprovar l’assistència , el comportament de l’alumnat i mantindre comunicació amb el professorat del centre

La informació s’actualitza cada dia.

Per a accedir a la informació ha d’utilitzar el seu DNI com a usuari, i la contrasenya que se li va enviar a l’email que va comunicar en el sobre de matrícula.

També pot descarregar l’aplicació disponible per a dispositius Android des de Google Play.

Anar a Web Família

AMPA

L’AMPA representa a l’Associació de Mares i Pares de l’IES La Nía.

A més de participar en el Consell Escolar i facilitar la comunicació entre el centre educatiu i les famílies, col·laboren en multitud d’aspectes:

  • Ajuda en la millora d’infraestructures i instal·lacions,
  • Subvenció d’activitats extraescolars
  • Organització i manteniment del banc de llibres
  • Préstec de llibres de lectura
  • Lliurament d’agendes escolars

Per a formar part de l’AMPA, és necessari realitzar un ingrés de 15€ per unitat familiar al següent compte: IBAN: ES75 2038 6021 7260 0005 3988

Segur Escolar

A partir de 3r d’ESO, és obligatori el pagament del segur escolar.