Grau Superior d’Integració Social

El títol de Tècnic Superior en Integració Social permet al professional exercir la seua activitat en el sector dels serveis a les persones: assistencial, educativa, de suport en la gestió domèstica i psicosocial, i en el sector dels serveis a la comunitat: atenció psicosocial a col·lectius i persones en desavantatge social, mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral, i promoció d’igualtat d’oportunitats i defensa dels drets de les víctimes de violència de gènere i de les seues filles i fills.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE «INTEGRACIÓ SOCIAL»

PRIMER CURS:

 • Context de la intervenció social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Mediació comunitària.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés.
SEGON CURS:

 • Atenció a les unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Projecte d’integració social.

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR:

 • Tècnic de programes de prevenció i inserció social.
 • Especialista de suport educatiu.
 • Educador/a d’educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic de mobilitat bàsica.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.
 • Treballador/a familiar.
 • Educador/a d’equipaments residencials de divers tipus.
 • Tècnic d’integració social.
 • Tècnic d’inserció ocupacional.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Dinamitzador/a ocupacional i/o laboral.
 • Tècnic d’acompanyament laboral.
 • Educador/a d’educació familiar.

 • Educador/a de persones amb discapacitat.
 • Monitor/a de centres oberts.
 • Educador/a de base.
 • Mediador/a comunitària, intercultural i veïnal.
 • Preparador laboral.
 • Tècnic d’ocupació amb suport.
 • Auxiliar de tutela.