Banc de llibres i Llibres de text

El Banc de llibre inclou els ensenyaments d’ESO i Cicle Formatiu de Grau Bàsic. A partir del curs 2023-24 inclourà també el Batxillerat