Grau Bàsic d’Activitats Domèstiques i Neteja d’Edificis

El Títol Professional Bàsic en Activitats Domèstiques i Neteja d’Edificis permet al professional exercir exerceix la seua activitat per compte d’altri en domicilis particulars i en empreses públiques o privades de qualsevol grandària. A més, pot desenvolupar la seua activitat professional en el sector de la neteja i higienització de tota classe d’edificis, locals, centres o institucions sanitàries i de salut, públics o privats, indústries, elements de transport (terrestre, aeri, marítim), màquines, espais i instal·lacions, suports publicitaris i mobiliari urbà. Exerceix les seues funcions seguint instruccions rebudes i sota la supervisió directa d’un responsable, podent treballar de manera autònoma o integrar-se en un equip de treball

CICLE FORMATIU DE GRAU BÀSIC DE «ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D’EDIFICIS»

PRIMER CURS:

 • Manteniment de peces de vestir i roba de llar.
 • Neteja de domicilis particulars, edificis, oficines i locals.
 • Cuina domèstica.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i orientació laboral I.
SEGON CURS:

 • Neteja amb màquines.
 • Activitats de suport a persones no dependents en la unitat convencional.
 • Seguretat en l’àmbit domèstic
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR:

 • Netejador/a domèstic/a.
 • Cuiner/a domèstic/a.
 • Planchador/a domèstic/a.
 • Empleat/a de llar.
 • Netejador/a.
 • Peó especialista de neteja.
 • Especialista de neteja.
 • Netejador/a de cristalls.