Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència

El títol de Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència permet al professional exercir la seua activitat en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE «ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA»

PRIMER CURS:

 • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència.
 • Atenció i suport psicosocial.
 • Suport domiciliari.
 • Atenció higiènica.
 • Primers auxilis.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés.
SEGON CURS:

 • Destreses socials.
 • Suport a la comunicació.
 • Atenció sanitària.
 • Teleassistència.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

QUINES OCUPACIONS POTS DESEMPEŇAR:

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència en diferents institucions i/o domicilis.
 • Teleoperador/a de teleassistència.
 • Cuidador o cuidadora en centres d’atenció psiquiàtrica.
 • Gericultor o gericultora.
 • Governant i subgobernante de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària.
 • Assistent personal.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de majors i persones amb discapacitat.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.