XERRADA: COEDUCACIÓ. Bloc 3, Sessió 8

Hola a totes i tots, el proper dimecres dia  7 de febrer a les 17:30 està programada la sessió 8 del bloc 3 del programa COEDUCACENTRES.Tindrem amb nosaltres a Itziar i Isa, creadores del moviment El latido de la mariposos” que tractaran la temàtica relacionada amb la violència masclista i vicària.

Enllaç: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYwMTFhN2YtNGIyYS00NzYwLWEyODAtMjQyMWI3NzE2ZDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22e16c4048-34c1-4a24-805e-c0146021862b%22%7d 

TORNA EL CINEMA AL JOANOT

CCom el darrer any, l’AMPA regala als seus socis i socies, a una entrada gratuïta pel cinema en Nadal. Vine a arreplegar la teua entrada, a l’hora del descans (10:45-11:15), durant els dies del 11 al 20, i gaudeix del millor cinema als ABC EL SALER, amb les teues amigues i amics.

LAST CALL!!! Volta a Peu

LAST CALL!!! Recordeu apuntar-vos a la Volta a Peu del dia 22 de desembre. Encara esteu a temps. Serà una jornada inoblidable, no podeu faltar.

Inscripcions: fins al dia 13, dimecres. Cal agafar l’autorització i abonar 2’5€ a consergeria.